Huisregels

Het complex
 1. Het betreden van het complex is geheel voor eigen risico. De Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.
 2. Afval wordt in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.
 3. Het gebruik van zelf meegebrachte drankjes en etenswaren is niet toegestaan.
 4. Huisdieren zijn op het complex niet toegestaan.
 5. Glaswerk op het complex is niet toegestaan.
 6. Roken is in de gehele speeltuin niet toegestaan. Er kan gerookt worden aan de zijkant van het complex bij de rooktegel.
Speeltoestellen
 1. Het spelen op de speeltoestellen is geheel voor eigen risico. De Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.
 2. Gebruik de toestellen volgens de voorschriften die wij aangeven.
 3. Wij behouden ons het recht voor om personen die de voorschriften niet naleven van het complex te verwijderen.
Rondom
 1. Fietsen worden geplaatst in de fietsenrekken aan de zijkant van het complex.
 2. Parkeren van auto’s geschiedt aan de ‘overzijde’ van het complex, op het parkeerterrein aan De Vlijt. Als de parkeervakken vol zijn, kan men vervolgens parkeren aan de Bloemendaalse Zeedijk tegenover de speeltuin.
 3. Bezoekers mogen de bewoners rondom de speeltuin niet hinderen. Graag hierop letten met het parkeren van voertuigen (ook al is het maar voor even) en het weggooien van afval.

Regels rondom Covid-19

 • Kom met 1 volwassenen per gezin, op deze manier kunnen we het aantal volwassenen zoveel mogelijk beperken zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.
 • Stuur kinderen die alleen kunnen komen zoveel mogelijk alleen.
 • Ons paviljoen is alleen geopend voor bestellen en direct afhalen van consumpties via het raam. Betalen kan nog steeds alleen contant, dit zal contactloos gebeuren.
 • De toiletten voor volwassenen, de invalidentoilet en de verschoningsruimte zijn tijdelijk niet toegankelijk.
 • Houdt 1,5 meter afstand van andere volwassenen en onze vrijwilligers. Kinderen onder de 12 hoeven geen afstand te houden.
 • Was regelmatig je handen.
 • Blijf thuis als je klachten hebt.